slide04 slide01 slide02 slide03

contact us

02-573-9094

ตลาดซิลิโคนที่ใช้ทางการแพทย์คาดว่าจะมีมูลค่าแตะระดับ 7,230 ล้านเหรียญสหรัฐ และมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีร้อยละ 9.4 ภายในปี 2564

 

     สำนักวิจัย Markets and Markets เผยแพร่รายงานในหัวข้อ “ตลาดซิลิโคนที่ใช้ทางการแพทย์ : แนวโน้มตลาดโลกและการคาดการณ์จนถึงปี 2564 แบ่งตามรูปแบบผลิตภัณฑ์สำเร็จ (เจล, กาวติดผิวหนัง, กาวที่ไวต่อแรงกด,วัสดุเคลือบ และซิลิโคนเหลว) รูปแบบการใช้งาน (อวัยวะเทียม, วัสดุฝังใน, ศัลยกรรมกระดูก, อุปกรณ์การแพทย์, ท่อ, สายสวนปัสสาวะ, เทป, วัสดุรักษาแผล) และภูมิภาคตลาด โดยคาดการณ์ว่าตลาดซิลิโคนที่ใช้ทางการแพทย์จะมีมูลค่าสูงถึง 7,230 ล้านเหรียญสหรัฐภายในปี 2564 โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ร้อยละ 9.4 การเติบโตที่สูงของตลาดวัสดุฝังในเป็นปัจจัยขับเคลื่อนตลาดซิลิโคนที่ใช้ทางการแพทย์และการเพิ่มของผลิตภัณฑ์ใหม่ รวมถึงการทำข้อตกลงร่วมกันและการร่วมทุนระหว่างบริษัทมากขึ้น

    สำหรับอุตสาหกรรมสุขภาพอนามัย การใช้เจลซิลิโคนในทางการแพทย์นับมีการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่เจลชนิดนิ่มสำหรับทำอวัยวะเทียมและวัสดุฝังในไปจนถึงเจลที่มีความเหนียวมากที่ใช้เฉพาะที่สำหรับการรักษาแผลที่เกิดจากการปลูกถ่ายผิวหนัง เจลซิลิโคนนั้นใช้ได้ผลในการรักษาแผลเป็น วัสดุปิดผิวหนัง แผ่นลดการเจ็บและอื่นๆ ความก้าวหน้าล่าสุดของการใช้เจลซิลิโคนคือ แผ่นเจลซิลิโคนที่ใช้รักษารอยแผลเป็นขนาดใหญ่ที่ต้องการการปกปิด

    ตลาดผลิตภัณฑ์อวัยวะเทียมกำลังมีการเปลี่ยนแปลงไปใช้เทคโนโลยีใหม่ๆมากขึ้น เช่น การใช้เทคโนโลยีช่วยในการออกแบบและผลิต (CAD/CAM) ในด้านทันตกรรม ช่วยในออกแบบและผลิตในด้านทันตกรรมประดิษฐ์ โดยเฉพาะฟันเทียมรวมถึงครอบฟันและอุปกรณ์จัดฟัน เหล่านี้เป็นตัวขับเคลื่อนหลักสำหรับตลาดวัสดุฝังในที่ทำจากซิลิโคน

    ภูมิภาคอเมริกาเหนือเป็นตลาดซิลิโคนที่ใช้ทางการแพทย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีการเติบโตสูงทั้งด้านมูลค่าและปริมาณ โดยอุปสงค์การใช้งานที่สำคัญเนื่องจากการมีบริษัทผลิตซิลิโคนชนิดนี้อยู่ในภูมิภาค ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการปรับรูปแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความทันสมัยอยู่เสมอทั้งในแง่คุณภาพและการพัฒนาเพื่อการนำไปใช้งาน ส่วนปัจจัยอื่นๆ ที่ส่งผลต่อการเติบโตคือ อุปสงค์ของซิลิโคนชนิดนี้และการดูแลสุขอนามัยที่มีเพิ่มขึ้น

    บริษัทผู้ผลิตซิลิโคนประเภทนี้ได้แก่ บริษัท Dow Corning (สหรัฐ ฯ), Wacker Chemie AG (เยอรมนี), Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. (ญี่ปุ่น), Momentive (สหรัฐ ฯ), Bluestar Silicones (ฝรั่งเศส) และ 3M Company (สหรัฐฯ) ซึ่งต่างก็ได้พัฒนากลยุทธ์ตลาดทางธุรกิจซึ่งได้แก่ การขยายโรงงาน การทำข้อตกลงและความร่วมมือระหว่างบริษัท และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อเป้าหมายการเติบโตในตลาดซิลิโคนที่ใช้ทางการแพทย์

 

 

 

ที่มา : rubberjournalasia